İnternet kaynağı hızı yetmeyen kurumlarda birden fazla internet kaynağının hızlarının birleştirilerek daha hızlı bir internet erişimi sağlamak için kullanılan balance yöntemidir.

lpadbalanc