Günümüzde internet trafiğini çok artması ve internet ortamının güvensiz olması sebebiyle, internet kayıtlarının loglanması ve elektronik damga ile imzalanması zorunlu hale gelmiştir, 5651 sayılı kanuna göre erişim kayıtlarının ve dhcp kayıtlarının loglanıp imzalanması işlemini dolpway log server başka bir loglama sistemine ihtiuyaç duymadan kendi içerisinde saklar.

Device